ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Çetinkaya Akü A.Ş.; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma ilkelerini benimsenmiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan, önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme odaklı Çevre Yönetim Sistemini etkin uygulamak

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek

Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile ilgili taraflarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda Çetinkaya Akü A.Ş.;

Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamayı,

Kirliliğin önlenmesi ve atıkların en aza indirilmesini,

Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını hedeflemektedir.

Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.

Otomotiv sektörüne ürün ve hizmet veren Çetinkaya Akü A.Ş.; Çevre Yönetim Sistemi’ni; Kalite Yönetimi & İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.

Çetinkaya Akü Şubeler
Çetinkaya Akü İletişim
Çetinkaya Akü Duracell Akü